Marggraff Stichting

De Marggraff Stichting is opgericht door de erfgenamen van Mr. Ewald Marggraff,
die daarmee uitvoering geven aan de wens die Ewald in zijn testament had vastgelegd.

Deze wens houdt in dat zijn bezittingen na zijn overlijden in een stichting zouden
worden ondergebracht, om deze voor 200 jaar te behouden voor toekomstige generaties.
De bezittingen bestaan grotendeels uit landgoederen en gronden met een ecologische
en/of cultuurhistorische waarde in de provincies Noord-Brabant en Gelderland.

Om de wens van Ewald Marggraff te vervullen heeft de familie in 2004 de Marggraff
Stichting opgericht die zich richt op herstel, beheer en behoud van de eigendommen.
Dit doet de stichting inmiddels als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Maatschappelijke thema’s
De Marggraff Stichting wordt regelmatig benaderd met verzoeken op het gebied duurzaamheid.
Bij deze vraagstukken dienen de statuten van de Marggraff Stichting als leidraad, als basis
hanteren wij:

 • Energietransitie
  Wij steunen de energietransitie, maar zijn zeer terughoudend met het toestaan van windmolens en
  zonnepanelen op onze gronden. Wij zijn slechts bereid verzoeken hiertoe in overweging te nemen,
  wanneer de garantie gegeven wordt, dat de situatie ter plaatse niet onomkeerbaar wordt aangetast.
 • Voedseltransitie
  Zowel vanuit de samenleving als vanuit de Rijksoverheid zijn er initiatieven om de voedselvoorziening
  voor de toekomst op een verantwoorde en vernieuwende wijze veilig te stellen door een andere manier
  van produceren en consumeren. Initiatieven op dit vlak treden wij vanuit een positieve grondhouding
  tegemoet. Intensieve landbouw en veeteelt zien we niet als een bijdrage aan duurzaamheid.

Lees meer in ons beleidsplan.