Kaathoven & Wolvenbos

Kaathoven is een buurtschap tussen Berlicum en Vinkel, in de Meierij van ’s-Hertogenbosch. Dit gebied werd al bewoond in de vroege bronstijd.

In de middeleeuwen vestigde zich een monnikenorde in deze streek, de zogenoemde kluizenaars van de Wilhelmieten. Zij groeven de Grote Wetering het omringende land geschikt te maken voor landbouw.

In dit gebied bezit de Marggraff Stichting verschillende percelen en enkele grote landerijen.