Kops Plateau

Op de stuwwal langs rivier de Waal ligt bij Nijmegen een hoogvlakte die uitzicht biedt tot in Duitsland, het Kops Plateau. Dit Kops Plateau werd al in de steentijd gebruikt als veilige vestigingsplaats zo blijkt uit talrijke archeologische vondsten.

Ook zijn bij archeologisch onderzoek resten gevonden die suggereren dat het terrein gebruikt werd door de ruiters van de Bataven. Bovendien heeft er een Romeinse commandeurswoning (praetorium) gestaan, waarschijnlijk de verblijfplaats van de opperbevelhebber van campagnes tegen de Germanen. Veel vondsten zijn te zien in het museum De Valkhof.

Het Kops Plateau dankt zijn naam aan een boerderij die op de rand bij de Groote Kop gestaan heeft: de Kopse Hof. De grote percelen grenzend aan de Kopse Hof kwamen begin 19e eeuw in bezit van de familie Marggraff.

De familie heeft het land incidenteel verhuurd aan veehouders en landbouwers, maar intensief zijn deze elf hectare op het Kops Plateau nooit gebruikt. Behalve door lokale wandelaars. Op deze plek staan nu appartementenflats, maar het oude bakhuis is behouden.