Marggraff Stichting & ANBI

De Marggraff Stichting is opgericht om de nagelaten eigendommen van Mr. Ewald Marggraff te beheren. De Marggraff Stichting is op 27 augustus 2018 door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling onder RSIN 8132 66 245. Onderstaand vindt u het beleidsplan en de financiƫle verantwoording van de stichting.

Bestuur Stichting

Mevrouw A.R.C. Aghina (voorzitter)
De heer mr. J.C.M. Pommer (vicevoorzitter)
De heer P.N. de Coninck (penningmeester)
De heer dr. Ch.C.M. de Mooij
Mevrouw A.M. den Drijver

Marrobel BV

Om operationele en juridische redenen heeft de Marggraff Stichting, op landgoed Zionsburg na, al haar onroerende zaken en het beheer daarvan overgedragen aan Marrobel BV; een 100% door de stichting gecontroleerde vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Van Hoven & Oomen Rentmeesters

Het dagelijks beheer en de exploitatie van onroerende zaken is uitbesteed aan Van Hoven & Oomen Rentmeesters.

Zend ons een bericht

Fill out this field
Fill out this field
Fill out this field
Fill out this field
Enter the equation result to proceed 17 - 15 = ?
Enter the equation result to proceed
Menu