De Geelders

De Geelders is van oorsprong een moerassig bosgebied tussen Schijndel en Boxtel. In de middeleeuwen zijn delen van dit gebied ontgonnen voor de aanleg van kampen, d.w.z. gronden van zo’n 10 hectare omzoomd door wallen. Bijzonder aan De Geelders is dat deze kampen veelal gebruikt werden voor de productie van hout.

Inmiddels is De Geelders een natuurkern van 7.500 hectare in Het Groene Woud tussen Tilburg, ’s-Hertogenbosch en Eindhoven. De bedoeling is om het gebied grotendeels aan de natuur over te laten. Dat resulteert in veelzijdige flora en fauna, met soorten die voorkomen op de zogenaamde rode lijst van zeldzame planten en dieren.

Het gebied is rijk aan bosanemoon, gevlekte orchis, schaafstro, eenbes en koningsvaren. Langs de sloten groeit slanke sleutelbloem. In De Geelders worden veel vlinders aangetroffen, maar ook goudvinken, bosuilen en marters.

Grote delen van De Geelders zijn in bezit van Brabants Landschap en Staatsbosbeheer, maar ook de Marggraff Stichting heeft percelen in eigendom.