Het in 2017 nieuw samengestelde bestuur van de Marggraff Stichting, hecht grote waarde aan good governance en de bijbehorende transparantie. Na de eerdere aanpassing van de statuten in 2017 (onder meer nodig voor verkrijging van de ANBI status, die in 2018 is toegekend), is nu in overleg met de familie een Raad van Advies ingesteld. De heer Jan Baan, directeur-rentmeester van de Stichting het Noordbrabants Landschap is bereid gevonden om als voorzitter aan te treden. De andere Raad van Advies Advies leden zijn Claudia Koken en Tjisse Wiersma.

12 juli Download volledige bericht