Onderzoek naar handelen voormalig bestuurder en directeur.
De Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam heeft op 16 januari 2020 bepaald dat zij een onderzoeker gaat benoemen die onderzoek gaat doen naar mogelijk wanbeleid van twee voormalig bestuurders van Marrobel B.V., de werkmaatschappij van de Marggraff Stichting die zich bezig houdt met beheerszaken.
De Ondernemingskamer is van mening dat de door Marrobel aangeleverde informatie resulteert in gegronde twijfel over het gevoerde beleid door beide oud-bestuurders. De door de Ondernemingskamer te benoemen onderzoeker gaat zich in zijn onderzoek richten op periode van 3 mei 2012 tot 20 september 2017. De onderzoeker werkt samen met de rechter-commissaris en heeft vergaande bevoegdheden om informatie boven tafel te krijgen.
Het bestuur van de Marggraff Stichting heeft besloten om naar de Ondernemingskamer te stappen op basis van het vermoeden van grensoverschrijdend gedrag. Het vermoeden van grensoverschrijdend gedrag is gebaseerd op ondeugdelijke verslaglegging, gebrekkige informatieverstrekking en belangenverstrengeling door de oud-bestuurders over de periode 2012 –2017. Nadat de beide betrokkenen geen gehoor gaven aan herhaalde verzoeken tot openheid van zaken, heeft Marrobel zich met een enquêteverzoek tot de Ondernemingskamer gericht.
Bij hun verweer vroegen de oud-bestuurders de Ondernemingskamer onder andere om het onderzoek uit te breiden naar de periode na 20 september 2017, zodat ook het nieuwe bestuur van Marrobel en de Marggraff Stichting in het onderzoek zouden worden betrokken. De Ondernemingskamer ging hier niet in mee en ziet geen reden om aan het huidige beleid binnen de Marggraff Stichting en Marrobel te twijfelen. Alle tegenverzoeken van de voormalig bestuurders zijn
afgewezen en zij zijn veroordeeld tot betaling van de proceskosten.
De Marggraff Stichting is tevreden over de uitspraak van de Ondernemingskamer en hoopt dat er nu
meer duidelijkheid komt in deze zaak.