Onthulling monumentale toegangspoort Zionsburg

Met de onthulling door mevrouw Angelina Aghina (naaste familie van Ewald Marggraff) van een natuurgetrouwe kopie van de monumentale toegangspoort bereikt de Marggraff Stichting vandaag een mijlpaal bij de herbouw van de herbouw van rijksmonument landhuis Zionsburg in Vught. De poort vormt de toegang tot het landgoed waarvan het bijbehorende park ook weer in originele staat wordt hersteld. Als de werkzaamheden naar verwachting eind 2022 zijn voltooid, wordt het landhuis op initiatief van de naaste familieleden van Ewald Marggraff een vakantieverblijf voor ernstig zieke kinderen in de leeftijd van dertien tot en met achttien jaar en hun familieleden/verzorgers. Hiervoor wordt de komende tijd de zelfstandige Stichting Vakantieweek Zionsburg opgericht. Deze stichting wordt in de oprichtings- en beginfase gefaciliteerd door de Marggraff Stichting. Ook kan deze stichting gebruik maken van de kennis van en samenwerken met Villa Pardoes. De vorderingen van de werkzaamheden zijn te volgen op www.vakantieweekzionsburg.nl.

Nieuw beleidsplan Verder heeft de Marggraff Stichting een nieuw beleidsplan ontwikkeld (zie ook www.marggraffstichting.nl). De Marggraff Stichting bezit landgoederen en gronden met ecologische en/of cultuurhistorische waarde in de provincies Noord-Brabant en Gelderland. De Marggraff Stichting staat voor behoud van natuur- en cultuurwaarden. De stichting doet dat met respect voor traditie, maar staat open voor nieuwe ontwikkelingen en vindt een goede relaties met belanghebbenden, omwonenden en een breed publiek belangrijk. In het nieuwe beleidsplan is vastgelegd dat de stichting de natuurwaarde van de landgoederen en natuurgebieden wil behouden én versterken. Daarvoor wordt ernaar gestreefd om de gebieden meer logisch met elkaar te verbinden door het gericht aankopen, ruilen en afstoten van gronden. Er worden zorgvuldige afwegingen gemaakt als het gaat om het openstellen van landgoederen en natuurgebieden voor publiek. Daarnaast wil de stichting initiatieven op het gebied van ecologisch verantwoorde landbouw faciliteren. En verder verleent de stichting medewerking aan het initiatief van mevrouw Angelina Aghina om ernstig zieke kinderen en hun familie een vakantie aan te bieden in landhuis Zionsburg. De Marggraff Stichting heeft een neutraal beleggingsprofiel met een lange termijn horizon, dat uitgaat van de principes van duurzaam beleggen. Doel is om voldoende vermogen en rendement te genereren om de doelstellingen van de stichting financieel mogelijk te maken. Bij het beleggen maakt de stichting gebruik van extern vermogensbeheer.

Governance verder geprofessionaliseerd
De Marggraff Stichting heeft daarnaast de governance verder geprofessionaliseerd. Met het aantreden van mevrouw Anna den Drijver is het bestuur nu compleet. Met de komst van nieuw lid mevrouw Annemarie Posset is ook de Raad van Advies nu compleet. De Raad van Advies zal worden omgevormd tot een Raad van Toezicht.

Over de Marggraff Stichting
De Marggraff Stichting is opgericht door de erfgenamen van Mr. Ewald Marggraff, die daarmee uitvoering gaven aan de wens die Ewald in zijn testament had vastgelegd. Deze wens hield in dat zijn bezittingen na zijn overlijden in een stichting zouden worden ondergebracht, om deze te behouden voor toekomstige generaties.

De Marggraff Stichting bezit 588 hectaren landgoederen en gronden met ecologische en/of cultuurhistorische waarde in de provincies Noord-Brabant en Gelderland met een boekwaarde van 17 miljoen euro. De belangrijkste eigendommen van de Marggraff Stichting zijn Landgoed Zionsburg in Vught, Wilhelminapark gelegen tussen Vught, Boxtel en Sint- Michielsgestel, Kops Plateau bij Nijmegen, Kaathoven & Wolvenbos tussen Berlicum en Vinkel, De Geelders, tussen Schijndel en Boxtel en Elzenburg & Kappelbos in Vught. Daarnaast bedraagt de beleggingsportefeuille 20 miljoen euro. Om de wens van Ewald Marggraff te vervullen heeft de familie in 2004 de Marggraff Stichting opgericht die zich richt op herstel, beheer en behoud van de eigendommen.

Dit doet de stichting inmiddels als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Daarbij is de grootste wens van de familie, namelijk herstel van Zionsbrug en de instandhouding van de bezittingen, steeds het uitgangspunt.