Marggraff Stichting neemt afstand van podcast Brand in het landhuis

In deze serie die gaat over de brand in Zionsburg, waarbij bewoner Ewald Marggraff op tragische wijze is overleden, lopen feiten en fictie door elkaar. Er is bovendien sprake van feitelijke onjuistheden, interpretaties en voorbarige conclusies. Dat is gebeurd op basis van geen of onvoldoende bewijs, onvolledige informatie en onvoldoende hoor en wederhoor. Daarmee ontstaat een onzorgvuldig en suggestief beeld van de integriteit van het bestuur en de rentmeester, wat absoluut geen recht doet aan hun inzet en goede naam.

 Nadat de Marggraff Stichting de NTR op de onzorgvuldige werkwijze en onjuistheden had gewezen, heeft de NTR daarover een rectificerend statement op haar website geplaatst waarin zij verwijst naar de formele reactie van de Marggraff Stichting (https://marggraffstichting.nl/nieuws).

Desondanks heeft de podcast ook nu nog veel invloed op de beeldvorming over de Marggraff Stichting. Wij hechten er daarom aan om nadrukkelijk afstand van de podcast-serie te nemen.