Marggraff Stichting

Bestuur

Mevrouw A.R.C. Aghina (voorzitter)

Mevrouw C.R.J. Aghina – Marggraff

De heer P.N. de Coninck (Penningmeester)

Mevrouw mr. R.J. Mellema – Kranenburg

De heer dr. C.C.M. de Mooij

 

Marrobel B.V.

De feitelijke uitvoering van het beheer is of wordt ondergebracht bij Marrobel B.V. Deze B.V. is een 100% dochter van de Marggraff Stichting en wordt bestuurd door haar directeur de heer P.N. de Coninck.

 

Dagelijks beheer

Het dagelijks beheer en de exploitatie van de onroerende zaken in eigendom bij de Marggraff Stichting en/of Marrobel B.V wordt uitgevoerd door Van Hoven & Oomen Rentmeesters (Pieck van Hoven en Thomas Houwen).

 

 

contactgegevens

Postadres:                              Postbus 50, 4850 AB  Ulvenhout

Telefoonnummers:              0652658290  of  0653880814

E-mailadres:                         secretariaat@marggraffstichting.nl

Website under construction