Home | Foto's | Contact
----------------------------------------------
-- PERSBERICHT --
10-6-2015
Herenboeren, Marggraff Stichting en gemeente Boxtel eens over Wilhelminapark
----------------------------------------------
---------------------------------------------- Marggraff Stichting stelt coördinator metaaldetectie aan. ----------------------------------------------
---------------------------------------------- Laatste nieuws:
----------------------------------------------
Kops Plateau Munt Tiberius Home
Welkom op de website van de Marggraff Stichting. De stichting heeft de opdracht om het karakteristiek familiebezit gedurende 200 jaar in stand te houden. Het eigendom, dat bestaat uit landgoederen, agrarische gronden én het bijbehorend vastgoed, vertegenwoordigt een grote ecologische, cultuurhistorische en architectonische waarde. Landgoederen als Zionsburg zijn in Nederland in hoge mate het product van particulier initiatief, lang voordat er sprake was van natuurbeleidsplannen, een ecologische hoofdstructuur en natuur- en milieuwetten. De familie Marggraff (zes of zeven generaties van een juristenfamilie) heeft daar in Brabant een belangrijke rol in gespeeld. Zelfs de oprichting van een Vereniging Tot Behoud van Natuurmonumenten is door een belangrijke schenking aan de familie Marggraff te danken. Veel van die oude landgoederen zijn in de afgelopen decennia, onder druk van economische belangen, verdwenen. Maar ook veel particuliere terreinen, in het bijzonder landgoederen in de oude natuur en cultuur, zijn wonderwel bespaard gebleven. De families hebben vaak een grote bijdrage geleverd (of leveren een grote bijdrage) om dit cultuurhistorisch erfgoed in stand te houden. Naast het duurzaam in stand houden en ontwikkelen van de landgoederen, wil de Marggraff Stichting namelijk de samenleving actief informeren over haar eigendommen en activiteiten. Bijvoorbeeld via deze website, waar informatie te vinden is over de familie Marggraff, de stichting en de verschillende landgoederen.
Postbus 2118 5202 CC ‘s-Hertogenbosch
secretariaat@marggraffstichting.nl