De Marggraff Stichting is eigenaar van de door mr. Ewald Marggraff (1923-2003) nagelaten bezittingen, waaronder huis Zionsburg in Vught en landerijen in de omgeving van Boxtel, de Maaspolders en het Kops Plateau bij Nijmegen. De stichting heeft tot doel deze bezittingen tenminste 200 jaar in stand te houden. Sinds het najaar van 2017 is in nauwe samenwerking met de familie Marggraff en haar adviseurs een nieuw stichtingsbestuur gevormd, dat de afgelopen maanden enkele belangrijke nieuwe ontwikkelingen in gang heeft gezet.

28 november 2018 Download volledig bericht